pátek 6. ledna 1995

Kdo?

Kdo vtiskl člověku do ruky kámen
Aby s ním bratry bil?
Kdo udělal člověka pánem
A dal mu tolik sil?
Kdo vzbudil člověka s ránem
A dal mu Zemi, aby se v ní ryl?
Kdo provedl člověka rájem
Který mu nepatřil?
Kdo vysušil člověku pramen
A nastavil mu týl?
Kdo vtiskl člověku do ruky kámen
Aby s ním bratry bil?
Byl to snad Ábel
Kdo ruce od krve si myl?