neděle 30. června 2013

Zákaz styku

s Kristem byl vydán ve:

vojenském skladu řepky Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoborua ve:

stáji pro dobytek Nejsvětější Trojice ve Verušičkách
sobota 29. června 2013

Hujá Kropna - Kapitola 6.


HLAVSA GEGE

Kapitoly

svědectví

o myšlenkách a pravdách

VELKÉHO KROPNY

čili

KROPNA

To vyslovil za nás

pročežHUJÁ KROPNA


------------------------------------------------------
ČÁST DRUHÁ


 


TAK PRAVIL VELKÝ KROPNA


 
Po-poko-pokora
Ve-veli-veliký
VELIKÝ KROPNO
HUJÁ
HU-HUJA-HUJÁ
JUCHACHA JUCH!

------------------------------------------------------

 Kapitola 6.O počátku

1                    HUJÁ HUJÁ, pravím vám. O počátku se musí od počátku a tedy ze široka a aby to bylo i pro lidi, tak trochu obrazně.
2                    Proč vznikl první pivovar? Snad proto, že byl dobrý pramen? Nebo proto, že lidi pivovar už uměli? Nebo proto, že nějaký Někdo udělil někomu právo várečné? Nikoli, pravím vám. Tou nejzákladnější podmínkou, aby se pivovar stavěl, aby jeho stavba vůbec měla smysl, byly podmínky dvě: žízeň a přírodní zákon, že teprve pivo činí žízeň krásnou.
3                    Pokud uvažujeme o počátku všeho, pak musíme vědět právě ty naznačené podmínky a souvislosti. A právě princip žízně s tím jejím cílem v kráse je zásadně rozhodující. Už ten úplně nejprvnější chlorofyl se podvědomě třásl nedočkavostí, jak se bude jednou slunit na chmelovém štoku a při česání začumovat holkám pod trička. A už dávno před tím, už v prsknutí první prasklé elektronové slupky bylo slyšet tichounké ševelení opadávající pěny, protože krása je princip duchovní, který nemůže vzniknout jen tak, že si ho nějaká hmota najednou vymyslí.
4                    A když uvažujeme ještě dál, před tu první prasklou elektronovou slupku, musíme zkonstatovat, že buď vlastně není čeho se zachytit, aby se dalo tvrdit něco s opravdovou určitostí a pokud se ta určitost dodává jaksi subjektivně, tedy vnitřně, může tě zachytit nanejvýš protialkoholka.
5                    V žádném případě si nemyslím, že za to všechno může nějaký Velký třesk. Kdyby něco takového bylo, jednak by to byla hrozná nezodpovědnost nechat toho tolik najednou vybouchnout. Vždyť toho muselo být pohromadě na gigapivovary a gigalihovary a tři čtyři mléčné dráhy z bramborových lupínků a ještě na spoustu stejně fajn dobrot. A nebo, jestli už to takhle bouchlo, tak se to muselo při takový vesmírný pumelici absolutně všechno absolutně rozprsknout na cimprcampr kvanta do všech stran a ještě za roh a to úplně načisto a definitivně. A zatím co? Ty sedíš na židli, já taky na židli, sklenice celá, stůl taky, nerozbryndáno, tak co? Jednoduše, žádný třeskání nebylo, jinak by se to muselo třepat ještě dneska, protože taková pecka, takovej šok, to by vesmíru muselo zůstat jako škytavka nebo tik.
6                    Je jasný, že to vědcové zase zvorali, jako pokaždý, když čumějí někam dál než jim stačí brejle. Velkej třesk je jen velkej plesk. Jak já to vidím, tak docela úplně na začátku byl takovej takhle úplně mrňavej malej netřesk. A z něho kvíteček a z něho semínka a postupně spousta netřesků až to byla kupa a jak se to po sobě začalo koulet, tak se to celý rozhejbalo a začalo to kroužit a točit se a přitom něco taky zvadlo a tím se z toho stával humus. A ten humus se začal lepit sem tam dohromady a ten nejlepší humus máme teď tady u nás, protože aby bylo dobrý pivo. A my jsme na ten nejsvětovější humus pyšný a na to pivo taky. A to je počátek všeho.
HUJAJÁ JUCH.
Tak pravil VELKÝ KROPNA „Na růžku“ v pondělí.
HUJÁ KROPNA !
--------------------------------------------------
(c) 1992 - Milota Beneš


středa 26. června 2013

Hujá Kropna - Kapitola 5.


HLAVSA GEGE

Kapitoly

svědectví

o myšlenkách a pravdách

VELKÉHO KROPNY

čili

KROPNA

To vyslovil za nás

pročežHUJÁ KROPNA


------------------------------------------------------ Kapitola 5.Rozkvět


1                   Navzdory tomu, že víra HUJÁ KROPNA není ani v nejmenším nějak agresivní či militantní, že její vyznavači nelezou cizím lidem do bytu, aby je, mnohdy velmi diletantsky, ukecávali, její dosah a působnost se rozšiřuje. Děje se tak vlastně jen ústním podáním, které je navíc sdělováno jen těm, kdo sami projeví dostatečný zájem.
2                   Sám VELKÝ KROPNA se pak více než šířením víry zabývá uvažováním a uvědomováním si mnohosti všech možných podob a forem velkého KOZUA a tekutým přijímáním jeho všepřítomnosti.
3                   Protože však existují věřící čtvrtého a víctého kolena, je jasné, že podání víry ztrácí nejen autentičnost, ale do jisté míry i obsahovou přesnost a účinnost jejího výkladu tak postupně klesá. Kapitoly svědectví budou tedy i jakousi rukovětí pro vícekolenové věřící.
4                   Současně je třeba povědět, že i ti, kdo se s vírou HUJÁ KROPNA setkávají poprvé, mají právo na přesnou a úplnou informaci, ba je potřeba takto úplně informovat i aktivisty ostatních náboženství. Že tato nutnost existuje, o tom svědčí zkušenost jedné naší vyznavačky, seznámené s vírou nejen prvotními členy, ale i samotným VELKÝM KROPNOU. Tato HLAVSA byla jednou doma navštívena jehovisty (narozdíl od mravenců faraonů při příchodu zvoní nebo klepou), jimž po delší srdečné diskusi, v níž si jehovisté nevěděli rady, prozradila, že už svou nevývratnou víru má. Na dotaz jakou, po pravdě odpověděla a páni jehovisté si dělali poznámky, jako by šlo o kdovíjaké spiknutí. Takže tyto Kapitoly svědectví mohou posloužit i jim.
5                   Všem, kdo mají o víru HUJÁ KROPNA upřímný zájem, nebo alespoň mají dost silnou zvědavost se o ní více dozvědět, doporučujeme, po poradě s VELKÝM KROPNOU, tento postup:
6                   Nejprve dočtěte Kapitoly svědectví až do konce, abyste získali jednak přehled o úvahách, myšlenkách a pravdách VELKÉHO KROPNY a mohli se sami rozhodnout, zda právě tato víra je pro vás ta pravá.
7                   Po tomto seznámení s vírou je možno pokračovat v individuálním rozjímání a přemítání nad věcmi víry. K této činnosti VELKÝ KROPNA doporučuje jako nejvhodnější prostředí šnek (snack). Při té příležitosti můžete s vírou seznamovat i další přítomné, i když tato možnost není vyhrazena výlučně pro toto prostředí, výběr podniku a jeho cenové skupiny je libovolný.
8                   Pokud zjistíte, že ve vašem okolí je větší množství HLAVSA (kromě toho, že HLAVSA je výrazem nesklonným, bez rozlišení rodu, má i stejný tvar pro jednotné i množné číslo, protože i všichni dohromady jsme jen nepatrnou částí KOZUA) setkávejte se co nejvíce, a to nejen ke společnému meditování o víře, ale i k dalším úkonům víry, jako je např. sranda a vyjadřování nevážnosti k samovážným. Obé lze provozovat písmem, obrazem, činohrou, pantomimou, baletem, hudbou, písní, mávátky i jinak. Abyste byli co nejlépe inspirováni ve všech možnostech šíření víry HUJÁ KROPNA, ocitujeme vám znění zákona:
9                   Svoboda projevu zejména slova...je zaručena úst. zák.  č.100/ 1990 Sb., Ústavou ČSFR ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, publ. ve vyhl.MZV č.120/1976 Sb. a Listinou základních práv a svobod uvozenou v úst. zák. č.23/1991 Sb. Svoboda projevu a právo na informace jsou zákonem zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace.
10               Cokoli není tímto zákonem zakázáno, je možno co nejspontánněji využít k aplikaci a šíření myšlenek, úvah a pravd VELKÉHO KROPNY, které jsou uvedeny v následujícím, druhém díle těchto Kapitol svědectví.
11                
KOZÚ je KOZÚ
KOZÚ je KOZÚ všeho a všech
KOZÚ se vrátil
KOZÚ krůpěj po krůpěji
skanul do jednoho z nás
KOZÚ se vtělil v člověka!
HUJÁ KROPNA !
--------------------------------------------------
(c) 1992 - Milota Beneš


úterý 25. června 2013

Sny špatných malířů

Na počátku nevím nic. A jsem unavený a slabý. Potácím se slunečním žárem jako v pravé poledne. Plavu a kradu. Ani to ale nemění nic na rozpadu okolního světa. Když už se mohu smát, ocitám se v centru mrtvé říše. Tak takhle to vypadá, když zanikne civilizace. Ani ta monstrózní koncentrace kostelů jim nepomohla. Ani mrtvý filosof. Ani to, že nebyli tři, ale dva.
Je příliš silné pokušení omamných esencí alchymistů skrytých v neviditelném domě. Mužíčci z mandragory se snaží z oblohy strhnout nebe a stromy se mění v kameny. Stará krev mě pronásleduje až sem, kde mezi písmeny umírá i vzduch. Prchám do budoucnosti, která zaniká při západu Slunce. Teď patří tma Dietrichsteinům, kteří se rozlétají jako raptores lovící panny plné sladké krve, které pak odkládají do prachu pod křížem, ze kterého právě sňali Krista.


pondělí 24. června 2013

Hujá Kropna - Kapitola 4. 
HLAVSA GEGE

Kapitoly

svědectví

o myšlenkách a pravdách

VELKÉHO KROPNY

čili

KROPNA

To vyslovil za nás

pročežHUJÁ KROPNA------------------------------------------------------ Kapitola 4.


 

Další růst

1                    Spočinuv sdostatek, dal si VELKÝ KROPNA ještě fernet a na druhou stranu vyžebrané účtenky zapsal :
2                                    KOZÚ mě naplňuje
 KOZÚ mě obklopuje
 Vše je obsaženo v KOZÚOVI
 To co bylo
 To co je
 To co bude
 Vše je součástí KOZÚA
 I ten, kdo netuší, je JEHO částí
 Ten, kdo to ví, je otevřen štěstí.
3                    Potom zaplatil a odešel. Tentokrát však nikoli domů. Uvědomil si totiž, že lidé jsou si blízcí různým způsobem – věkem, rodem, srdcem nebo duchem nebo jinak. Vybral si to předposlední a šel na zkoušku kapely, se kterou kamarádil. Dorazil ve chvíli, kdy kluci už byli vybrnkáni a vychraptěni a tedy žádostivi přestávky. Při ní jim -  v té chvíli pro ně ještě Libor Kropáček – sdělil, k čemu se domyslel a že v sobě objevil třetí vtělení – KROPNU. Jeho myšlenky, které vyložil, i zjištění byly nadšeně všemi přijaty a zcela spontánně byl oslaven pokřikem HUJÁ KROPNA!, právě tak spontánně bylo přijato, aby symbolem víry se stal šnek a to jednak proto, že ve snacku pochopil KROPNA svou podstatu a jednak proto, že KROPNA a šnek jsou shodně rychlí. Dalším důvodem pro výběr šneka byla skutečnost, že každý jedinec šneka je oboupohlavní a nezdržuje se tedy lítáním (ani by to nestíhal) za druhým pohlavím. Pokud tedy není šnek schisofrenik, je sám v sobě harmonicky emancipován.
4                    Uváživ spontánní přijetí, doporučil VELKÝ KROPNA, aby se věřící při setkání mezi sebou zdravili tak, že pravým ukazováčkem před tělem naznačí spirálu šneka a pohyb dokončí ukázáním vzhůru, aby připomněli KOZUA. Celé čtyřčlenné plénum rozhodlo s pozdravným gestem spojit i pozdrav verbální: HUJÁ KROPNA. Současně bylo přijato HUJÁ KROPNA jako název nové víry.
5                    Dále VELKÝ KROPNA uvážil vztahy mezi věřícími. Aby bylo jednoznačně zdůrazněno, že všichni jsou si před KOZUEM zcela rovni, musí mít vzájemné oslovení společný tvar pro mužský, ženský i střední rod. Aby bylo zdůrazněno, že vztah mezi věřícími navzájem i jejich vztah k víře je trvalý a neměnný, rozhodl, že toto oslovení se nebude skloňovat a aby bylo podtrženo, že k víře nesmí být nikdo nucen, že k víře musí nalézt cestu HLAVně Sám, bylo vybráno slovo HLAVSA.
6                    I shlédnuv VELKÝ KROPNA na vše, co vykonal a jak to dopadlo a aj, seznal, že to bylo DOBRÉ. Aby víra byla úplná, tedy měla i filosofický základ s jednoznačným východiskem, určil VELKÝ KROPNA i filosofický symbolický znak, logicky vycházející ze tvaru šneka.
7                    Tento znak JUK-JAK (anglicky hi-why) symbolisuje jak polaritu v každé jedinečnosti, tak rozsáhlou propletenost této polarity. Současně černo – bílá kombinace je symbolická v tom smyslu, že černá pohlcuje a bílá odráží. Černá, protože pohlcuje, značí neustále absorbující plnost, plnost tak hustou, že je zcela neproniknutelná a proto navždycky nepoznatelná ve svém obsahu. Bílá naopak odráží, zrcadlí, nic nepřijímá, čili symbolisuje prázdnotu a svým zrcadlením absolutní zdánlivost, a protože v zrcadle se pravé jeví levé a levé pravé, zatímco horní zůstává horní a dolní dolní, je bílá i symbolem klamnosti.
8                    JUK-JAK tedy připomíná, jak nezjistitelnost obsahu, tak šálivost odrazu, přičemž symbolisuje i další principy, jejichž výčet by zabral více než neúměrně místa, protože je nekonečný. Každý věřící HUJÁ KROPNY si proto může symbolisované principy podle okamžité potřeby z celé sumy možností formulovat operativně podle vlastního uvážení.
9                    Nákres a rozměry znaku JUK-JAK:
celkový poloměr znaku = R


 

 HUJÁ KROPNA !
--------------------------------------------------
(c) 1992 - Milota Beneš


neděle 16. června 2013

Hujá Kropna - Kapitola 3.

HLAVSA GEGE

Kapitoly

svědectví

o myšlenkách a pravdách

VELKÉHO KROPNY

čili

KROPNA

To vyslovil za nás

pročežHUJÁ KROPNA


------------------------------------------------------ Kapitola 3.


Prvé lístky

1                            Nežli VELKÝ KROPNA sehnal nezbytné prostředky k dalšímu uvažování, bylo ve snack baru už dávno otevřeno. Přestože měl před sebou tak velký a náročný námět, ba přímo obrovský konglomerát námětů, barmance oznámil „jako vždycky, ale dneska pomalejc“ a vyžebral si prázdnou účtenku. Na ni, jako inspiraci a vůdčí ideu, zapsal:
2                                             KOZUE!
Jsem kapkou Tvé nesmírnosti!
KOZUE!
Jsem zrnkem Tvé nesmírnosti!
KOZUE!
Mino Tebe jsem míň než nic!
KOZUE! Nesmírný KOZUE!
Dopřej mi zůstat Tvou částí!
3                            Na důkaz své upřímné vůle po trvalé jednotě VELKÝ KROPNA vypil první fernet na ex. Na pozadí všech uvědomovaných skutečností si VELKÝ KROPNA uvědomil, že pokud se víra stane spojovacím prvkem více lidí, vzniká náboženství s nutností jisté strukturovanosti jak věrouky, tak organisačního schematu fungování vnitřního i vnějšího. Tady si VELKÝ KROPNA uvědomil nejdříve, že pokud se víra stane náboženstvím, její organisační strukturou je pak církev. A protože církevní hodnostáři jsou podle zákona placeni státem, že by bylo výhodné, aby všichni vyznavači jeho učení – víry byli vysvěceni s titulem frater apostolus Kropnii, čili by je stát musel platit (a to z daní katolíků i jehovistů) a jeho vyznavači by měli tak dostatek možností novou víru intensivně šířit. Pak si uvědomil, že jsou pro víru akutnější záležitosti než využívání pitomosti státu a nápad placených duchovních své víry odložil na dobu pozdější
4                            S ohledem na fungování všech jiných náboženství si VELKÝ KROPNA uvědomil, že nezbytnou součástí každého z nich je KODEX víry a chování, například Desatero. Tím si uvědomil i to, že v Desater, tři přikázání jsou příkazy a sedm je zákazů, čtyři se týkají vztahu k víře a šest jich je obecných. Současně si ale uvědomil i to, že příkazy a zákazy jsou všem náboženstvím společné a že se jim tedy musí vyhnout. Rozhodl se tedy, že v jeho víře budou vydána jen doporučení. Dále si pak uvědomil – s ohledem na Desatero a jeho čtyři body specifikující způsob víry – že je nesmysl způsob víry předepisovat, nýbrž je účelnější ji učinit dostatečně přitažlivou, třeba i s obsahem doporučení, v KROPNOVĚ KODEXU obsaženém. Rozhodl se tedy věnovat svou pozornost etické části a uvědomil si přitom, že zatím všechny příkazy a zákazy byly v konečných důsledcích na nic, že když už to na někoho přišlo, že toho druhého prostě nemohl nezabít (a proč by nemohl, když ve svatých válkách je zabíjení věcí cti a povinnosti), tak to stejně udělal. Totéž s kradením a smilněním a křivým svědectvím a tak dál. Kdo dost kradl a loupil, měl na odpustky a kdo z bídy trošku zalhal, propadl peklu.
5                            Proto VELKÝ KROPNA rozhodl, že pro ty, kteří se připojí k jeho víře namísto direktivního (a proto obcházeného) kodexu vytvoří pouze inspirativní doporučení:
6                            Věřící by neměl pít alkohol, ale nemá zakázáno se o jeho škodlivosti občas sám přesvědčit.
7                            Věřící by neměl kouřit, ale nemá zakázáno se občas sám přesvědčit, že mu kouření nechutná nebo může nechutnat nebo že by mu mohlo nechutnat.
8                            Věřící by neměl střídat známosti, ale nemá zakázáno se občas přesvědčit, že i jiná známost je stejně jenom známost.
9                            Věřící by neměl spoustu dalších věcí, ale nemá zakázáno se občas sám přesvědčit, že přesvědčovat se je stejná marnost jako dělat to, co by neměl.
10                        Když dospěl VELKÝ KROPNA až sem, chopil se čtvrtého fernetu a jal se odpočívat.HUJÁ KROPNA !
--------------------------------------------------
(c) 1992 - Milota Beneš


pátek 14. června 2013

Skicy ze Španěl 22 - Granada 1

Comunidad autonóma: Andalucía
Provincia: Granada

Vlastně si za to mohli sami ...
Granada bývala tuze významná, bývala dokonce hlavním městem samostatného maurského granadského emirátu, které si za své sídlo vybrala dynastie Nasrovců v době, kdy už to s Maury začínalo vypadat bledě. Už v 11. století vyrostla nad soutokem řek Beiro, Darro a Genil, hodinu autem od Středozemního moře, a přesto 700 metrů nad ním, pod štíty Sierra Nevada, pevnost Alcazaba. Ve 13. století se vlády chopila dynastie Nasrovců, která dala Granadě 23 emírů a Alhambru, celému emirátu pak zažít poslední rozkvět maurské kultury ve Španělsku. Za tuto výsadu Granada platila stále silnějším křesťanům nejen penězi, ale i vojenskými službami. Třeba vydatnou pomocí při dobytí muslimské Sevilly ...
Snad to byla Alláhova pomsta, snad jen takhle prostě končí všechno, ale každopádně ke konci 15. století byla natolik rozvrácena občanskou válkou mezi dvěma emírovými manželkami, že s ní Reyes Católicos nakonec ani neměli tak moc práce, jak by se čekalo. A pak následovalo to, co muselo. Latinský sedlák a římský křesťan museli smést tuhle příliš zjemnělou a ornamentální kulturu. Z maurského města se zachovala jen čtvrť Albaicín tyčící se naproti Alhambře přes Río Darro. V jejích uličkách lze, nedá-li si člověk pozor, zabloudit až do 15. století nějakého maurského pana Broučka.


čtvrtek 13. června 2013

Hujá Kropna - Kapitola 2.
HLAVSA GEGE

Kapitoly

svědectví

o myšlenkách a pravdách

VELKÉHO KROPNY

čili

KROPNA

To vyslovil za nás

pročežHUJÁ KROPNA

------------------------------------------------------ Kapitola 2.Rašení

1                              Když se druhý den VELKÝ KROPNA probudil, ze všeho nejdříve hledal sako, ve kterém zcela náhodou ze všeho nejdříve nalezl účtenku ze včerejška. Cifru přešel s vyrovnaností mudrce, ale jeho srdce zaplesalo nad textem na jejím rubu:
2                                            KOZÚ je KOZÚ
KOZÚ je nad vesmíry
KOZÚ je KOZÚ
vody a větru a písku
KOZÚ je KOZÚ
dálek za hvězdami
KOZÚ je KOZÚ
počátků i trvání všeho
KOZÚ je KOZÚ
3                              Ihned si VELKÝ KROPNA uvědomil, co tento text znamená a jakou povinností je nyní tímto textem zavázán před sebou i věčností. Aby mohl této povinnosti dostát ve všech směrech, nalezl kalhoty a šel si udělat kafe.
4                              Po kafi a posléze při snídani (s dalším kafetem) si VELKÝ KROPNA zpětně zkompletoval uvědomování všech potřebných souvislostí, nezbytných k dalšímu tvořivému uvažování. Uvědomoval si, že inspirační návod pro možnost vzniku zcela individuálně vytvořené a přitom co nejvíce jednotné víry musí být formulován tak, aby byl obecně přijatelný a vedl k předem nabídnutým závěrům. Uvědomoval si, že nová víra se musí ze základu lišit ode všech dosavadních náboženství. Aby bylo možno zajistit co nejobecnější účinnost, musel VELKÝ KROPNA uvážit nejobecnější charakteristiku lidí. Uvědomiv si maximum lidských projevů, byl nucen zkonstatovat, že tím nejzcestnějším uvažováním je biologických souvislostí a daností zbavený antropocentrismus, který je ústředním mottem všech náboženství. Uvědomil si v té souvislosti i to, že žádné zvíře se nechová tak zvířecky a žádné hovado tak zhovadile jako člověk. To vedlo k tomu, že si uvědomil i to, že člověka jako druh nelze brát ani v nejmenším vážně, nýbrž v reciproční hodnotě, to jest, že je nezbytné brát druhé (jako jedince i celky) jen tolik vážně, nakolik se sami vážně neberou, čili nakolik sami sebe vážně berou, natolik je vážně nebrat. Intensita vyjadřování nevážnosti by měla být vždy úměrná velikosti samovážnosti objektu, k němuž se vyjadřujeme, zatímco forma je libovolná a spontánní, ovšem bez fyzického napadání. Jako nejpřijatelnější se jeví hromadný projev nevážnosti, kdy před samovážným je nesen znak bláznovství a jak ani jinak nejde, nevážnost by nikdy neměla být vyjadřována vážným způsobem. Vyjadřování nevážnosti samovážným by mělo být jedním z nejvyšších poslání a cílů vyznavačů nové víry, ba přímo druhým nejvyšším projevem víry. Prvým nejvyšším projevem je individuální nevážnost k sobě samému a míra vyjádření této nevážnosti by měla být vždy úměrná míře srandy, vyjádřením vyprodukované. Sranda je totiž jediným způsobem, kterým je možno kompensovat vnitřní působení agresivity, závisti, nenávisti, lhostejnosti, lakomosti a pálení žáhy (jako takové i na kohokoli).
5                              Tady si VELKÝ KROPNA uvědomil ještě další dvě věci: že už dosnídal a že už je poledne. A protože měl pocit, že mu rotace myšlenek poněkud zpomaluje, rozhodl se, že si půjde půjčit stovku na marsky a další přemýšlení (tehdy ještě stovka stačila). Ponalézal tedy potřebné části oděvu a odebral se naplňovat své poslání.
HUJÁ KROPNA !
--------------------------------------------------
(c) 1992 - Milota Beneš

středa 12. června 2013

Hujá Kropna - Kapitola 1.


HLAVSA GEGE

Kapitoly

svědectví

o myšlenkách a pravdách

VELKÉHO KROPNY

čili

KROPNA

To vyslovil za nás

pročežHUJÁ KROPNA
 ------------------------------------------------------ Kapitola 1.


Vznik víry

1                                  Většina lidí si není schopna současně uvědomovat více než jednu věc. Podstatně menší část je schopna si uvědomovat současně dvě věci. Jen málokdo je schopen si současně uvědomovat věci tři a čtyři už je záležitost high – geniality. VELKÝ KROPNA (občanským jménem Libor Kropáček) je schopen si současně uvědomovat libovolné (jeho libou vůlí dané) množství skutečností.
2                                  Znaven putováním světem, usedl jednoho dne KROPNA do snack baru nedaleko domova, aby, nerušen uhýbáním pouličnímu ruchu, mohl libovolně shromažďovat myšlenky. Aby nebyl rušen ani barmankou, řekl jí, že jako vždycky.
3                                  Již při prvním fernetu si uvědomil, že současný člověk trpí řadou negativních vlivů, kterými na něj bezprostřední i globální okolí působí. S nezbytnou dávkou podobenství pak uvážil, že kyselé deště naleptávají lidem myšlení, smog svými nálepy zatemňuje duši, herbicidy a pesticidy likvidují smysl pro humor, exhaláty chemického průmyslu způsobují korosi mentality a ozonová díra retarduje snášenlivost, peníze kazí charakter, stokrát nic umořilo osla a před bouřkou se sráží mlíko. To vše má za následek Agresivitu, Bezohlednost, Cynismus, Despotismus, Egocentrismus, Feťáctví, Gangsterství, Hulvátství etc., až po Alergii, Alibismus, Aroganci, Aritmetiku a nemravné sny u jednotlivců a ve společnosti pak narušenou ekologii, ekonomiku, etiku, dopravní i nedopravní zácpy, případně i opak.
4                                  Jak je to VELKÉMU KROPNOVI dáno, uvědomil si současně, že souhrn těchto faktorů je tak velký, že zákonitě se nenajde člověk, aby v něm nebyla vyvolána alespoň parciální, ovšem progresivně rostoucí nasranost, paralelně s tím si uvědomil, že tato nespokojenost lidí s uspořádáním pro ně jediné použitelné planety je důvodem k nespokojenosti jako takové, přičemž si uvědomil i to, že tato nespokojenost sama o sobě (an sich) je dostatečným důvodem, aby se s tím něco dělalo. Vědom si i toho, co bylo (i bez jeho vědomí) řečeno v předmluvě o věcech společné víry, rozhodl se celou šíři problematiky vyjádřit tak, aby neformuloval předžvýkaný názor, nějaký souhrn víry, nýbrž aby inspiroval tvoření vlastní víry v každém jednotlivě a zpětnou vazbou, prostřednictvím správně směrované výchozí inspirace dal základ pro novou, plně jednotnou víru.
5                                  Protože si v té chvíli kromě všeho výše uvedeného uvědomil i to, že bude muset ještě zaplatit občasná (!) zastavení barmanky a pak i následné neshody, které jej čekají doma, celou tíhu svých problémů i vědomí své globální odpovědnosti zformuloval při pohledu na vrchní část barmanky do jediné všesyntetisující věty: „KOZUE, KOZUE, odvrať od nás vše zue!“
6                                  V té chvíli si uvědomil ještě další věc, že nalezl SLOVO, jímž je možno označit samotný princip všeho, že POZNAL jméno toho, co má jak náboženstvími, tak vědami zcela pokřivenou podobu, především tím, že tato se snaží POZNANÉ SLOVO definovat, vymezit, přivlastnit. SLOVO, které KROPNA v té chvíli POZNAL, a to si plně uvědomil, je obsahu tak širokého, že je nedefinovatelný, přičemž tato nedefinovatelnost vylučuje jakoukoli možnost spekulativního definování obsahu a názvu. Proto jako jediná možnost názvu připadá právě jen takové SLOVO, které spontánně vytrysklo z podvědomí.
7                                  Ještě než přišla barmanka inkasovat, zformuloval VELKÝ KROPNA své poznání principu všeho, určujícího poslání, smyslu a pána všeho a po zaplacení si tuto formulaci zapsal na rub účtenky.
8                                  Naplněn poznáním (a fernetem), nenechal se VELKÝ KROPNA vyrušit ani výší útraty ani následným kraválem doma a pokračoval v úvahách až do usnutí.
HUJÁ KROPNA !
--------------------------------------------------
(c) 1992 - Milota Beneš