pondělí 28. března 1994

Kavárna

Oříšky kešu
Sedlina cukru
Modré stromy a bílý les
Vlahé kapky deště se rozbíjejí
O chladnou hladinu
A stékají po skle.

neděle 27. března 1994

Tahiti

Opálené dívky
Rozpálený písek
Nárazy moře na skálu
Oddrolování částeček kamene do vln
Voda pohybuje dnem
Rudé paprsky z úst topícího se slunce
Tlustý Američan s pleší a brýlemi
A světlou košilí na lehátku
Coca Cola s brčkem
Kapky potu.