úterý 19. ledna 1999

Nestálý mráz

Krystalizující vlhko odpoledních lázní
Smáčející jazyky vadnoucích plamenů
Zimničně se třesoucích
A odevzdaně se sklánějících
Před matnou zelení listů
Které, nepopsány a neodváty
Lepkavě přimrzají
K samotou vyběleným větvím
Smyslným tancem pyšně vzdorujícím
Času plnému zášti
K dokonalosti dlouhých tvarů
Svíček a gotických věží
Lýtek a pohledů z očí do očí
Židovských svícnů a příběhů
Plných smrti
Ženských kotníků a prstů
Stálých ve své nestálosti.

středa 13. ledna 1999

Eskymáci

Hrdinky osamělých svodů
Skrývají se za planoucí jedle
Před zraky popelavých sobů
Nocí zešílevší Eskymáci
Podpalují vrtošivý sníh
A saze odlétají jako ptáci.

neděle 3. ledna 1999

Chlípný podtext

Chlípní psi pobíhají urousanou nocí
Na chodnících tiše praská bublinka za bublinkou
V nekonečné řece šumící pěny
Kanoucí z olámaných větví
Pištících pod jehlami dámských bot
Na zemi, uprostřed spár
Je podtext zoufale stár.