neděle 17. srpna 2014

Rozložitý Marcel 5

Marcel byl rozložitý. Poslední dobou už byl rozložitý trochu moc, někdo by i mohl říct, že začíná být tlustý. A tento už trochu moc rozložitý Marcel i se svým nosem kráčel po ulici. Míjel tak okolní svět, který rozložitého Marcela většinou ignoroval. Z tohoto důvodu i Marcel postupně ztratil víru v objektivní realitu. Začal věřit, že okolní svět je jen přelud, fata morgana, která vůbec nevnímá jeho existenci a neodpovídá na jeho dotazy. Přestal už tak věřit, že má nos. Přestal věřit v existenci horké vody, ba i kuličkové pero čili propisku začal považovat za pouhý výplod své fantazie. Pokud jde o prsa, těmi si nebyl úplně jistý, protože se jich nikdy nestihl zeptat. Často na ně myslel a přemítal, jestli by mu odpověděla, kdyby se skutečně zeptal.
Každopádně teď si tedy rozložitý Marcel kráčel neexistujícím světem a míjel vjemy, kterým nestál za odpověď. Ačkoli už dlouho nevěřil v okolní svět a naučil se dívat skrze něj, náhle ho upoutal protijdoucí občan s kosou. Hleděl na Marcela stejně jako on na něj. A už trochu moc rozložitý Marcel poprvé ucítil, že by mohl dostat odpověď na svou otázku. Ale zároveň také pocítil dosud nepoznaný strach. Strach z toho, že by mu občan s kosou mohl odpovědět. A tak jen němě pozoroval, jak se k němu blíží, a vší silou svého ducha přemáhal touhu otevřít ústa a vyslovit otázku. Ale občan s kosou na otázku nečekal ... byl už zvyklý, že se ho nikdo na jeho odpověď na Základní otázku nechtěl ptát. Přesto všem odpověď dal.

středa 13. srpna 2014

Rozložitý Marcel 4

Marcel byl rozložitý. Nebyl tlustý, ale rozložitý, jak už jsem řekl. A tento rozložitý Marcel seděl u stolu. To u něj nebylo nic neobvyklého. Z posledních dvaceti let strávil u stolu nejméně pět. Okolo něj chodili lidé. Někteří měli košile bílé, jiní modré, někteří dokonce pošetile růžové. Někteří neměli košile, ale trička. Někteří lidé měli ještě něco jiného. Hlavně takoví ti lidé s prsy. Rozložitý Marcel nevěděl, jak se ty různé jiné věci jmenují, protože je nenosil. Chtěl se na to zeptat: "Prsa, čím jste zakrytá?", ale nikdy se mu to nepovedlo, protože prsa se pohybovala a jeho řeč byla pomalá. Byl zvyklý ptát se svého nosu, vody nebo kuličkového pera čili propisky. Než se však stačil zeptat chodících prsů, byly pryč.

pondělí 11. srpna 2014

Kropěje moudrosti 11

Kropěje moudrosti

aneb

Kázání nahoře i dole


to jest

Slova Velkým Kropnou pěním darovaná a zde ve spirituální sudetočeské haiku položená

------

Kropěj Jedenáctá - Apokryfní

Hujá Kozú Hujá
 Jájá Hu Jajjájuá
Krucikozú Hujá Ajvaj
Kdo sem dal ten šutr?
Tyvole Nepišto Ukozua

neděle 10. srpna 2014

sobota 9. srpna 2014

Rozložitý Marcel 3

(Napsáno 20.11. 1996 a nyní nalezeno. Smysl neznámý)

Marcel byl rozložitý. Nebyl tlustý, ale rozložitý, jak už jsem řekl. Tento rozložitý Marcel psal psaní své milé. Psal jej kuličkovým perem čili propiskou. Psal psacím písmem. Psací písmo se naučil používat ve škole, do které chodil, když byl malý. Teď již nebyl malý a do školy nechodil. Psát ale stále uměl. Pečlivě vykreslil písmeno "M", nadechl se pokračoval: "i", vydechl a začal psát "l". Náhle však ničemné kuličkové pero přestalo psát. Zrovna uprostřed písmene "l". Rozložitý Marcel se zamračil. Levou rukou sáhl do knihovny pro sbírku básní od Dylana Thomase a na straně 25 se pokoušel ničemné kuličkové pero rozepsat (co také jiného s Dylanem Thomasem). Druhý den ráno odložil ničemné kuličkové pero a zle naň pohlédl. "Ničemné kuličkové pero čili propisko," řekl mu tvrdě a jasně, "proč jsi přestalo psát uprostřed písmena el?" Ale kuličkové pero mu neodpovědělo.

čtvrtek 7. srpna 2014

Rozložitý Marcel 2

(Napsáno 19.11. 1996 a nyní nalezeno. Smysl neznámý)

Marcel byl rozložitý. Nebyl tlustý, ale rozložitý, jak už jsem řekl. Tento rozložitý Marcel přistoupil k umyvadlu. Levou rukou otočil červeným kouhoutkem. Do pravé ruky uchopil mýdlo a obě ruce vložil do proudu vody. Po desetině sekundy je ale s křikem z objetí horké kapaliny vytrhl. "Vodo," řekl jí (nikdy jí jinak neříkal), "proč pálíš mé ruce?" Ale voda mu neodpověděla.

úterý 5. srpna 2014

Rozložitý Marcel 1

(Napsáno 18.11. 1996 a nyní nalezeno. Smysl neznámý)

Marcel byl rozložitý. Nebyl tlustý, ale rozložitý, jak už jsem řekl. Vždy, když si sedl do svého oblíbeného křesla a pohlédl do zrcadla, které viselo na stěně přímo proti němu, uvědomil si, že má nos.
"Nose," říkal mu v takových chvílích, "ty mě zlobíš. Všichni ostatní tě vidí, jen já ne. Mohou se mi klidně pošklebovat a já ani nebudu vědět proč, protože když nesedím před zrcadlem, tak ani nevím, že tě mám."
Ale nos rozložitému Marcelovi nikdy neodpověděl.