středa 17. listopadu 2010

V hnízdě strojů.txt.02

....... strach a chvění ...................... čekání ...................... nářek žen .............. zoufalství mužů ................... neprostupné šiky živé oceli ............. vlhkost našich těl se sráží na povrchu jejich chladu ................ suché praskání se slévá v nesnesitelný hukot ....................... Jediný pozvedá své tělo .......................... tyčí se nad hromadou žen ............ dlouhými údy vzývá neexistující bohy ....................... přinášejí mu první ženu ...................... její vaginu pozvedají přímo proti němu ....................... je to ohromné a vrhá to tvrdý stín .................... po přesném zaměření se nezadržitelně blíží ..................... tvrdý .................. ohromný ................. přesný ................ plný ................... strašně křičí a my ............... se hanbou propadáme .................. krvácející ženy po oplodnění ................. odnášejí ....................... už nekřičí ............. jsou v bezvědomí ......................... nebo jen pláčou ...........................