sobota 5. října 2013

Malé stopy Velkého Kropny - 10. Svaté ostatky 1


Pramen vlasů z Kropnových postřižin. Pro pořízení fotodokumentace byl zapůjčen od Kropnovy matky, Kropnorodičky, která jej po celou dobu uchovávala ve svém škapulíři. Kropna sám ovšem tento projev její hluboké víry považuje za pošetilou pověru a hlasitě se mu chechtá.