pátek 7. února 2014

Kropěje moudrosti 06

Kropěje moudrosti

aneb

Kázání nahoře i dole


to jest

Slova Velkým Kropnou pěním darovaná a zde ve spirituální sudetočeské haiku položená

------

Kropěj Šestá - Nephi

Hujá Pravím Hujá
Co se dělo v Americe
Když byl Ježíš pokřtěn?
A měl Nephi špice?
Sláva na výsostech kozám, totiž Kozúovi