neděle 6. července 2014

Starý hřbitov v Haidě

Až od roku 1786 se hajdaláci a arnsdorfáci nemuseli po smrti trmácet až do Sloupu nebo Skalice. Pravda, plácek nad příkrými schody stačil jen do roku 1909, kdy jej nahradil Lesní hřbitov, ale přesto ještě dlouho přežíval a odolával všem válkám a revolucím. A to až do dob, kdy se měl i Nový Bor státi opět normálním, takže se i hřbitov rozpustil v okolních zahradách a propadl se pod hranaté domy, ve kterých se dnes třeba vyrábějí benátská zrcadla. Nakonec z něj zbyla jen cesta s ojedinělými náhrobky, které ospravedlňují její pojmenování "U starého hřbitova". Většina zemřelých se však nachází za zdí, v zahradě okolo dětského bazénku. Kameny z hrobů piaristů, kteří se snažili z divokých řep udělat lidi, ale zmizely i z paměti zcela dezorientované sfingy.