neděle 24. listopadu 2013

Zbytky svatební košile ve Velharticích

Vítr burácí, blíží se pustá noc,
ze dne už nezbývá zrovna moc.


Bude noc, bude hluboká,
mlhy se valí z vysoka
a ticho, pusto v dědině,
vítr burácí jedině


Psi houfem ve vsi zavyli,
a vyli, vyli divnou věc:
žetě nablízku umrlecA byla cesta výšinou,
temnou mezi stromy úžinou;
a kulich hlásal pověsti:
žetě nablízku neštěstí


Tu na planině široké
stavení stojí vysoké;
úzká a dlouhá okna jsou,
a věž se zvonkem nad střechou.


"Ach proboha, ten kostel snad?"
"To není kostel, to můj hrad!"
"Ten hřbitov - a těch křížů řad?"
"To nejsou kříže, to můj sad!
A na každičké mohyle
útržek z nové košileA tvář umrlce zakleta
kohoutem ve štítě kostela