neděle 2. listopadu 2014

Z Čech až na opravdový konec světa 17 - Tómar 3

Samozřejmě že ale ze zahrady se do samého architektonického a spirituálního srdce kláštera člověk nedostane jen tak. Musí hezky postupně, bližšími staletími se postupně prodrat až do románského 12. století. Znamená to nejprve projít skrz Portal Sul, který je tak manuelský, jak byli templáři významní pro Manuela Šťastlivého.Za portálem jsou nejdřív chodby, ve kterých je hodně vidět, co se Portugalci naučili od vyhnaných Maurů. A pak klauzury. Nejdřív gotická Claustro do Cemitério z doby Jindřicha Mořeplavce, v níž se pohřbívali rytíři a mnichové Řádu.
A pak dvoupatrová Claustro da Lavagem ze stejného období, kde laičtí bratři dělali své domácí práce a prali prádlo v nádržích v přízemí.