úterý 4. listopadu 2014

Z Čech až na opravdový konec světa 19 - Tómar 5

To ale ještě nic není. Pravé orgie začnou až venku, na druhé straně zdi chrámové lodi, ze které se nejprve musí po kapitulním schodišti vystoupat do Claustro Principal.
A pak, po nějaké té chvíli bloudění, motání se a vyhýbání se, člověk konečně stojí na střeše Claustro Santa Barbara a má před sebou celou vnější stěnu kapituly, v jejíž spodní části vedoucí do kapitulního shromaždiště Diogo de Arruda demonstroval, že se asi úplně zbláznil nebo co. V tom jednom jediném okně Janela Manuelina dokázal nahromadit takový nadbytek manuelských prvků, že by to možná vystačilo pro celé Portugalsko. Množství dobyvatelských a námořnických motivů jako kotev, bójek, placht, korálů, mořských řas, armilárních sfér a zauzlovaných lodních lan, a opodál stojících rytířů na sebe strhává pozornost tak silně, že poměrně dlouho trvá, než si člověk uvědomí, že se odtud Kristus zatím radši potichu vytratil. I on už totiž pochopil, že nemá smysl vyhazovat kupce z chrámu.