neděle 16. srpna 2015

Z Čech až na opravdový konec světa 35 - São João de Tarouca

Kam Afonso Henriques přišel, tam něco udělal. Buď jako první nebo nejlépe. Nebo obojí. V São João de Tarouca položil v roce 1152 základní kámen prvního portugalského cisterciáckého kláštera Mosteiro de São João de Tarouca, poté co nakopal zadek Kastilcům u Trancosa. Románský kostel sice zůstal zachován, dokonce obohacen o barokní varhany a azulejos se svatým Bernardem v sudu vína, ale konvent už je v podstatně horším stavu než světské domky za Ponte Românica, mezi nimiž se o polednách opováží sem tam lajdat jen kočky, kozy, ovce a čupakabry.