neděle 1. listopadu 2015

CZ 244466961

Na výstavě drobného zvířectva jsem v tombole vyhrál plakát krávy CZ 244466961, dobře stavěné to dceři býka Celebron RAD-171, jejíž vemeno bylo vzedmuto již šestou laktací. Protože kráva je velké zvíře, byl i plakát značně rozměrný. Když jsem jej v práci lepil na stěnu, byl jsem pro nedostatek přirozených končetin nucen přilepit si dlouhý pruh isolepy na nos, abych ji mohl pohodlně postupně odstřihávat. Při té příležitosti jsem zjistil, že toho času na lepící pásku užívaný lep nevábně páchne.