pátek 2. srpna 2013

Hujá Kropna - Kapitola 10.HLAVSA GEGE

Kapitoly

svědectví

o myšlenkách a pravdách

VELKÉHO KROPNY

čili

KROPNA

To vyslovil za nás

pročežHUJÁ KROPNA


------------------------------------------------------
ČÁST DRUHÁ


 


TAK PRAVIL VELKÝ KROPNA


 
Po-poko-pokora
Ve-veli-veliký
VELIKÝ KROPNO
HUJÁ
HU-HUJA-HUJÁ
JUCHACHA JUCH!

------------------------------------------------------

 Kapitola 10.
Stručná stupidologie


1                    HUJÁ HUJÁ, pravím vám. Pitomci jsou jako voda mořská, kteráž co zalije, svou hořkostí zhubí. Když, jak již v Bibli je pravíno, Adam a Eva byli vyhnáni ze zahrady EDEN, ptactvo nebeské dál do zahrady zalétalo a zákazu nemaje, volně ze stromu poznání pojídalo. I dostala se pak semena na zemi a my dnes nevíme, kterak ten strom vyhlíží a jakéž jest ovoce jeho. Dopřávejme tedy všemu, co klíčí, vody studniční a chraňme před žlučovou hořkostí mořskou. A ježto chránit znamená vědět před čím, popíši vám pitomce ve všech různostech podob jejich.
2                    Sami pitomci dělí se na mladé a staré. Mladí starým vyčítají, že jim svět nedobře přichystali, jsouce velmi prudcí ve své netrpělivosti brát si z práv dospělosti, bez chuti platit povinnostmi. Staří pak mladým vyčítají, že nemají ve vážnosti jejich zkušenost a zásluhy, které staví nad moudrost, nevidíce, že jejich lpění na povinnostech vyplývá z toho, že na užívání práv jim chybí dost sil.
3                    Přesnější dělení, skutečně přehledné, musí mít systém a popis znaků. Člověk sám sobě přiřkl název Homo sapiens sapiens – moudrý, což neodpovídá pravdě. Správnější se mi zdá být název Člověk obecný – Homo vulgaris. Abychom vzdali hold zatracenému dělení světa na třídy, budeme v tomto dělení, už dříve v biologii uplatněném, pokračovat s tím, že svůj zájem věnujeme třídě pitomců. I když vox populi tvrdí, že pitomci jsou pěkná čeleď, ve skutečnosti se dělí na čeledi tři: Idiolatrea-samolibci, Asapinea-prosťáčkovci a Inaptacea-tupounovití.
4                    Dělení čeledí podle druhů se stručnou charakteristikou:
IDIOLATREA – samolibci
a)                          Žvanivci – Egolalis: mají spoustu řečí, ve kterých vyzdvihují sebe a své znalosti a skutky, rádi se staví neomylnými za pomoci frází a předstírání
b)                          Nedůtklivci – Impatetis: jakékoli projevené pochyby o svých kvalitách pokládají za projev osobního nepřátelství a nezapomenou se pomstít, až se najde příležitost, a tu dovedou hledat vytrvale a důsledně.
c)                          Povýšenci – Arogantis: všechny ve svém okolí pokládají za nevzdělance, omezence a hlupáky a názory jejich okolí je popuzují a urážejí, pročež se snaží od okolí viditelně odlišovat např.oděvem, typem auta a pod.
d)                          Opičiví – Troglodytes: vynikají přizpůsobivostí všemu módnímu, a to jak v oblečení, tak v názorech a politické příslušnosti a svoji přizpůsobivost nazývají pragmatickou operativností.
ASAPINEA – prosťáčkovci
a)                      Neználci – Analfabetis: jejich mozek trpí neschopností přijímat informace a poznatky, což si Neználci nepřipouštějí jako vadu, ale prosazují jako přednost „selského rozumu“. Velmi častí, hlavně v pokřížených formách.
b)                      Neústupní – Ignoratis: odmítají jakékoli poznatky a informace z důvodu duševní lenosti. Velmi častí v kombinaci s manuální a fyzickou zdatností.
c)                      Všežraví – Isophagus: žijí v přesvědčení, že co snědí a vypijí, to jim nikdo nevezme a neuvědomují si, že snědené z nich opět vyjde v podobě jejich názoru. Opory tržní společnosti.
d)                      Dutolebí – Cavicefalus: nechají si namluvit kdejakou pitomost a lež a mají dojem, že se jim dostalo poznání a vědění. Sebejistotu získávají tím, že se přimknou k nejhalasnějším z čeledi Samolibců. Opora všech totalit.
e)                      Vlézaví – Rectomicus: jsou ochotni pro uskutečnění svých osobních momentálních materiálních zájmů jakékoli podlézavosti a podlosti. Sami sebe hodnotí podle dosažených statků a poct. Opora všech šéfů.
INAPTACEA – tupounovití
a)                     Důrazní – Rasantus: i když, vzhledem ke své neznalosti věcí, nemají předpoklad o něčem rozhodovat, rozhodují rádi, často a zcela neústupně. Vhodní jako drábové a revizoři.
b)                     Vnucovači – Agresivus: je jim jedno, co prosazují, hlavně když to prosazují dostatečně tvrdě a pokud možno k něčí škodě a mají k tomu nějaký prápor nebo symbol. IQ nemívají větší než nočník.
c)                     Odporňousi – Impudicus: pokládají za projev nefalšované upřímnosti a otevřenosti všechny druhy hulvátství a oplzlosti, kterými se snaží demostrovat svou nekonvenčnost. Jejich výskyt je široký, od restaurací „lidovek“ až na velké šéfy.

5                    Každý HLAVSA má doporučeno spolehlivě rozeznávat všechny druhy pitomosti, a to zejména u sebe samého a smát se jim opravdově a nahlas.
HUJÁ KROPNA !
--------------------------------------------------
(c) 1992 - Milota Beneš