úterý 27. srpna 2013

Malé stopy Velkého Kropny - 1. Rodný dům


Zde se Velký Kropna narodil, zde strávil své dětství, chlapectví a jinošství. Odtud jednoho dne odešel jako Libor a druhého dne se vrátil jako Velký Kropna. Tady také přijímal první Hlavsa.