čtvrtek 7. srpna 2014

Rozložitý Marcel 2

(Napsáno 19.11. 1996 a nyní nalezeno. Smysl neznámý)

Marcel byl rozložitý. Nebyl tlustý, ale rozložitý, jak už jsem řekl. Tento rozložitý Marcel přistoupil k umyvadlu. Levou rukou otočil červeným kouhoutkem. Do pravé ruky uchopil mýdlo a obě ruce vložil do proudu vody. Po desetině sekundy je ale s křikem z objetí horké kapaliny vytrhl. "Vodo," řekl jí (nikdy jí jinak neříkal), "proč pálíš mé ruce?" Ale voda mu neodpověděla.