sobota 9. srpna 2014

Rozložitý Marcel 3

(Napsáno 20.11. 1996 a nyní nalezeno. Smysl neznámý)

Marcel byl rozložitý. Nebyl tlustý, ale rozložitý, jak už jsem řekl. Tento rozložitý Marcel psal psaní své milé. Psal jej kuličkovým perem čili propiskou. Psal psacím písmem. Psací písmo se naučil používat ve škole, do které chodil, když byl malý. Teď již nebyl malý a do školy nechodil. Psát ale stále uměl. Pečlivě vykreslil písmeno "M", nadechl se pokračoval: "i", vydechl a začal psát "l". Náhle však ničemné kuličkové pero přestalo psát. Zrovna uprostřed písmene "l". Rozložitý Marcel se zamračil. Levou rukou sáhl do knihovny pro sbírku básní od Dylana Thomase a na straně 25 se pokoušel ničemné kuličkové pero rozepsat (co také jiného s Dylanem Thomasem). Druhý den ráno odložil ničemné kuličkové pero a zle naň pohlédl. "Ničemné kuličkové pero čili propisko," řekl mu tvrdě a jasně, "proč jsi přestalo psát uprostřed písmena el?" Ale kuličkové pero mu neodpovědělo.