sobota 13. července 2013

Hujá Kropna - Kapitola 9.
HLAVSA GEGE

Kapitoly

svědectví

o myšlenkách a pravdách

VELKÉHO KROPNY

čili

KROPNA

To vyslovil za nás

pročežHUJÁ KROPNA


------------------------------------------------------
ČÁST DRUHÁ


 


TAK PRAVIL VELKÝ KROPNA


 
Po-poko-pokora
Ve-veli-veliký
VELIKÝ KROPNO
HUJÁ
HU-HUJA-HUJÁ
JUCHACHA JUCH!

------------------------------------------------------

 Kapitola 9.


Pitomci a nepitomci


1                    HUJÁ HUJÁ, pravím vám. Hojně je pitomců, hojněji než písku pouštního. Nejdříve jsem chtěl použít slovo samolibý nebo mé oblíbenéí slovo samovážný, ale to není dost komplexní, pak jsem chtěl mluvit o volech, ale v češtině to může mít význam málo výrazný. Slovo pitomec je nejen jednoznačnější, ale je úplnější a tedy jaksi stabilnější a to dává problému tu správnou nadčasovou platnost. Pitomec je nejdokonalejší.
2                    Nejdříve o tom, kde se pitomci vzali. Jednoduše. Dneska už se ví, že šimpanz i pitecantropus měli společného předka. Míň už se ví, že ten předek byl vývojově daleko výš, než je šimpanz. Čili šimpanz je sice náš vzdálený bratranec, ale pěkně degene. Co je nejhlavnější, že tohle odlupování od té základní vývojové linie šimpanzem neskončilo, že trvá dodnes a pořád se odlupují noví degeneráti, jejichž vývojovou nedostatečnost je možno vyjádřit slovem pitomci. Protože pitecantropus žil jinde než šimpanz – už ne ve větvích – šimpanz mohl přežít. To neandrtálec byl pro cromaňonce jednoznačnější konkurencí a protože cromaňonec byl lidštější, neandrtálec nepřežil. Cromaňonec to měl tehdá jednodušší, protože ještě nevěděl, co je to humanismus a demokracie, to se mu to vyhrávalo, ale co my dnes, to je horší, dokonce to vypadá, že tentokrát to navzdory přírodě vyhrají degeneráti. A co je nejhorší, nejde je na první pohled vůbec rozeznat od těch nedegenerovaných, ani podle stavby těla nebo barvy srsti či pleti, národnosti, víry, politické příslušnosti. Pitomci jsou vlezlí všude a nerozeznávají se ani podle toho, jestli jedí suché brambory či hrst rýže nebo šlehačku a kaviár.
3                    Jo, a to je třeba zdůraznit: většina pitomců je učenlivá a chytrá jako opice a je obdařena vysokou přizpůsobivostí, což jejich rozeznání značně ztěžuje. Jsou schopni obsluhovat i technicky velmi náročná zařízení, ba i vykonávat práce náročné na paměť a logiku. Učenlivost a přetvařovací přizpůsobivost pitomců jde tak daleko, že napodobují i lidské chyby, takže jsou k nerozeznání, pročež se nezřídka nejen celkem úspěšně vydávají za nepitomce, ale občas i za výkvět nepitomců a strhnou tak celé masy k pitomostem globálně historických rozměrů.
4                    Problém ovšem není tak jednoduchý. I když teď na jednoho pitomce připadá jen asi 0,42 nepitomce, přeci jen větší část současné populace, díky křížení, patří do přechodových forem, ve kterých je díky násobnému křížení takový maglajz, že je těžko je nějak přesněji zařazovat, zejména proto, že hlavně v houfu a před nadřízenými se chovají jako úplní pitomci, zatímco soukromě mají řadu příznaků nepitomeckých.
5                    Řečeno učeně, znamená to, že k druhovým znakům pitomců některé projevy quasipitomců konvergují. Jo. Řečeno lidsky, někdy je moc rozeznat nejde, i když se liší. Nejvýraznější vlastností pitomců je, že mají vždycky ve všem jasno. Nikdy nepochybují ani o sobě, ani o předpisech, jejichž dodržování vymáhají, ani o systému, který je drží nad vodou, protože jsou ke všemu shora loayální. Quasipitomci mají, podle většího či menšího stupně zpitomělosti, okamžiky, kdy pochybují, a to jak o sobě, tak o předpisech, tak o systému. Co je ovšem přímo průtrus, pokud je stupeň jejich zpitomělosti vyšší, mají velmi nutkavou tendenci řešit své pochybnosti tím, že se přimknou k něčemu výraznému a jednoznačnému, což znamená v drtivé většině případů k pitomosti, čímž pochopitelně ještě zvyšují jak chorobné sebevědomí pitomosti, tak moc a působnost jejích představitelů, nadpitomců a fýrerů.
6                    Dalším charakteristickým znakem quasipitomců je, že pro ně neplatí vlastně žádná zkušenost, zejména ta, že nejdůkladněji člověka zotročí ten, kdo mu slibuje, že bude za něj myslet. Je to způsobeno tím, že i malá troška pitomosti vede k nechuti, ba přímo k aversi myslet, a to nejen lidsky, nýbrž vůbec, v souvislostech, přičemž tato averse vyvolá potřebu hltat demagogické, zkratkovité fráze pitomců.
7                    Nepitomci naopak si vždy uvědomují, že všechno, co je bez zdůvodnění prohlašováno za nepochybné, je vždy naprosto pochybné a snaží se nalézat takové poznání, které vyplývá z postupného odkrývání lidských neznalostí a je novým poznáním kdykoli změnitelné, upřesnitelné, tedy trvale vystaveno pochybování a vývoji. Tímto způsobem se snaží průběžně zvyšovat kvality vlastního poznání a chápání světa, což jim na straně jedné nedává osobní předpoklady a potřebu motat se pitomcům a quasipitomcům do jejich sporů a na druhé straně jim k tomu ani nezbývá čas. Kromě snahy po poznání se nepitomci vyznačují tím, že se upřímně a bez škodolibosti smějí jednak tomu, jak po sobě pitomci a quasipitomci nenávistně ve skupinách i jednotlivě plivou, tak tomu, když pitomci a jim na roveň se hrnoucí plivou po nich.
8                    No a co z toho vyplývá pro HLAVSA... mají doporučeno pokusit se snažit o dvě věci. Jednak aby se z nich stali nepitomci, což je značně pracné, a v té souvislosti si uvědomit, že samolibě, bez znalosti věci apriorně odsuzovat je věčnou výsadou a pitomostí pitomců. Nepitomec, protože ví, že nejde vědět všechno, neodsuzuje, nýbrž se směje, a to nejen veškeré pitomosti vůbec, ale vědom si své nedokonalosti, směje se neméně vydatně i sobě. Tím také vyjadřuje svou víru, že to, co se děje, je jednoznačně k smíchu, protože smích je zdravější.
9                    No a druhak mají HLAVSA doporučeno, aby si uvědomili, že kdo neví, čemu se směje, je taky pitomec. Tím ale není řečeno, že člověk se musí smát jen rozumem. Je dobře se smát z celého srdce, což je nejen dobře, ale i správně.
10                Jsme šťastná víra, protože pro žádnou jinou není na světě tolik srandy.
HUJÁ HUJDANÁ JUCH!
Tak pravil VELKÝ KROPNA „Pod lipami“ ve čtvrtek.
HUJÁ KROPNA !
--------------------------------------------------
(c) 1992 - Milota Beneš