pátek 26. července 2013

Skicy ze Španěl 25 - Granada 4 - Alhambra 2

Kromě původní pevnosti Alcazaba jsou na pahorku ještě dvě velké skupiny budov: Palacios Nazaríes a palácové zahrady Generalife. Samotný palác tvoří hlavně "ráj souladu, milosti a laskavosti" Mexuar, "srdce paláce" Serallo a konečně Harém. Každá komnata, každá chodba a každá cesta má své jméno a svou historii, ale žár andaluského poledne zatemňuje mysl a zahání ducha do míst stinných a alespoň relativně liduprázdných. A tak se i v mé mysli Alhambra rozpadá na střepy minulosti, a to jak dávné, tak i mé vlastní a celkem nedávné.