pondělí 24. června 2013

Hujá Kropna - Kapitola 4. 
HLAVSA GEGE

Kapitoly

svědectví

o myšlenkách a pravdách

VELKÉHO KROPNY

čili

KROPNA

To vyslovil za nás

pročežHUJÁ KROPNA------------------------------------------------------ Kapitola 4.


 

Další růst

1                    Spočinuv sdostatek, dal si VELKÝ KROPNA ještě fernet a na druhou stranu vyžebrané účtenky zapsal :
2                                    KOZÚ mě naplňuje
 KOZÚ mě obklopuje
 Vše je obsaženo v KOZÚOVI
 To co bylo
 To co je
 To co bude
 Vše je součástí KOZÚA
 I ten, kdo netuší, je JEHO částí
 Ten, kdo to ví, je otevřen štěstí.
3                    Potom zaplatil a odešel. Tentokrát však nikoli domů. Uvědomil si totiž, že lidé jsou si blízcí různým způsobem – věkem, rodem, srdcem nebo duchem nebo jinak. Vybral si to předposlední a šel na zkoušku kapely, se kterou kamarádil. Dorazil ve chvíli, kdy kluci už byli vybrnkáni a vychraptěni a tedy žádostivi přestávky. Při ní jim -  v té chvíli pro ně ještě Libor Kropáček – sdělil, k čemu se domyslel a že v sobě objevil třetí vtělení – KROPNU. Jeho myšlenky, které vyložil, i zjištění byly nadšeně všemi přijaty a zcela spontánně byl oslaven pokřikem HUJÁ KROPNA!, právě tak spontánně bylo přijato, aby symbolem víry se stal šnek a to jednak proto, že ve snacku pochopil KROPNA svou podstatu a jednak proto, že KROPNA a šnek jsou shodně rychlí. Dalším důvodem pro výběr šneka byla skutečnost, že každý jedinec šneka je oboupohlavní a nezdržuje se tedy lítáním (ani by to nestíhal) za druhým pohlavím. Pokud tedy není šnek schisofrenik, je sám v sobě harmonicky emancipován.
4                    Uváživ spontánní přijetí, doporučil VELKÝ KROPNA, aby se věřící při setkání mezi sebou zdravili tak, že pravým ukazováčkem před tělem naznačí spirálu šneka a pohyb dokončí ukázáním vzhůru, aby připomněli KOZUA. Celé čtyřčlenné plénum rozhodlo s pozdravným gestem spojit i pozdrav verbální: HUJÁ KROPNA. Současně bylo přijato HUJÁ KROPNA jako název nové víry.
5                    Dále VELKÝ KROPNA uvážil vztahy mezi věřícími. Aby bylo jednoznačně zdůrazněno, že všichni jsou si před KOZUEM zcela rovni, musí mít vzájemné oslovení společný tvar pro mužský, ženský i střední rod. Aby bylo zdůrazněno, že vztah mezi věřícími navzájem i jejich vztah k víře je trvalý a neměnný, rozhodl, že toto oslovení se nebude skloňovat a aby bylo podtrženo, že k víře nesmí být nikdo nucen, že k víře musí nalézt cestu HLAVně Sám, bylo vybráno slovo HLAVSA.
6                    I shlédnuv VELKÝ KROPNA na vše, co vykonal a jak to dopadlo a aj, seznal, že to bylo DOBRÉ. Aby víra byla úplná, tedy měla i filosofický základ s jednoznačným východiskem, určil VELKÝ KROPNA i filosofický symbolický znak, logicky vycházející ze tvaru šneka.
7                    Tento znak JUK-JAK (anglicky hi-why) symbolisuje jak polaritu v každé jedinečnosti, tak rozsáhlou propletenost této polarity. Současně černo – bílá kombinace je symbolická v tom smyslu, že černá pohlcuje a bílá odráží. Černá, protože pohlcuje, značí neustále absorbující plnost, plnost tak hustou, že je zcela neproniknutelná a proto navždycky nepoznatelná ve svém obsahu. Bílá naopak odráží, zrcadlí, nic nepřijímá, čili symbolisuje prázdnotu a svým zrcadlením absolutní zdánlivost, a protože v zrcadle se pravé jeví levé a levé pravé, zatímco horní zůstává horní a dolní dolní, je bílá i symbolem klamnosti.
8                    JUK-JAK tedy připomíná, jak nezjistitelnost obsahu, tak šálivost odrazu, přičemž symbolisuje i další principy, jejichž výčet by zabral více než neúměrně místa, protože je nekonečný. Každý věřící HUJÁ KROPNY si proto může symbolisované principy podle okamžité potřeby z celé sumy možností formulovat operativně podle vlastního uvážení.
9                    Nákres a rozměry znaku JUK-JAK:
celkový poloměr znaku = R


 

 HUJÁ KROPNA !
--------------------------------------------------
(c) 1992 - Milota Beneš