středa 26. června 2013

Hujá Kropna - Kapitola 5.


HLAVSA GEGE

Kapitoly

svědectví

o myšlenkách a pravdách

VELKÉHO KROPNY

čili

KROPNA

To vyslovil za nás

pročežHUJÁ KROPNA


------------------------------------------------------ Kapitola 5.Rozkvět


1                   Navzdory tomu, že víra HUJÁ KROPNA není ani v nejmenším nějak agresivní či militantní, že její vyznavači nelezou cizím lidem do bytu, aby je, mnohdy velmi diletantsky, ukecávali, její dosah a působnost se rozšiřuje. Děje se tak vlastně jen ústním podáním, které je navíc sdělováno jen těm, kdo sami projeví dostatečný zájem.
2                   Sám VELKÝ KROPNA se pak více než šířením víry zabývá uvažováním a uvědomováním si mnohosti všech možných podob a forem velkého KOZUA a tekutým přijímáním jeho všepřítomnosti.
3                   Protože však existují věřící čtvrtého a víctého kolena, je jasné, že podání víry ztrácí nejen autentičnost, ale do jisté míry i obsahovou přesnost a účinnost jejího výkladu tak postupně klesá. Kapitoly svědectví budou tedy i jakousi rukovětí pro vícekolenové věřící.
4                   Současně je třeba povědět, že i ti, kdo se s vírou HUJÁ KROPNA setkávají poprvé, mají právo na přesnou a úplnou informaci, ba je potřeba takto úplně informovat i aktivisty ostatních náboženství. Že tato nutnost existuje, o tom svědčí zkušenost jedné naší vyznavačky, seznámené s vírou nejen prvotními členy, ale i samotným VELKÝM KROPNOU. Tato HLAVSA byla jednou doma navštívena jehovisty (narozdíl od mravenců faraonů při příchodu zvoní nebo klepou), jimž po delší srdečné diskusi, v níž si jehovisté nevěděli rady, prozradila, že už svou nevývratnou víru má. Na dotaz jakou, po pravdě odpověděla a páni jehovisté si dělali poznámky, jako by šlo o kdovíjaké spiknutí. Takže tyto Kapitoly svědectví mohou posloužit i jim.
5                   Všem, kdo mají o víru HUJÁ KROPNA upřímný zájem, nebo alespoň mají dost silnou zvědavost se o ní více dozvědět, doporučujeme, po poradě s VELKÝM KROPNOU, tento postup:
6                   Nejprve dočtěte Kapitoly svědectví až do konce, abyste získali jednak přehled o úvahách, myšlenkách a pravdách VELKÉHO KROPNY a mohli se sami rozhodnout, zda právě tato víra je pro vás ta pravá.
7                   Po tomto seznámení s vírou je možno pokračovat v individuálním rozjímání a přemítání nad věcmi víry. K této činnosti VELKÝ KROPNA doporučuje jako nejvhodnější prostředí šnek (snack). Při té příležitosti můžete s vírou seznamovat i další přítomné, i když tato možnost není vyhrazena výlučně pro toto prostředí, výběr podniku a jeho cenové skupiny je libovolný.
8                   Pokud zjistíte, že ve vašem okolí je větší množství HLAVSA (kromě toho, že HLAVSA je výrazem nesklonným, bez rozlišení rodu, má i stejný tvar pro jednotné i množné číslo, protože i všichni dohromady jsme jen nepatrnou částí KOZUA) setkávejte se co nejvíce, a to nejen ke společnému meditování o víře, ale i k dalším úkonům víry, jako je např. sranda a vyjadřování nevážnosti k samovážným. Obé lze provozovat písmem, obrazem, činohrou, pantomimou, baletem, hudbou, písní, mávátky i jinak. Abyste byli co nejlépe inspirováni ve všech možnostech šíření víry HUJÁ KROPNA, ocitujeme vám znění zákona:
9                   Svoboda projevu zejména slova...je zaručena úst. zák.  č.100/ 1990 Sb., Ústavou ČSFR ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, publ. ve vyhl.MZV č.120/1976 Sb. a Listinou základních práv a svobod uvozenou v úst. zák. č.23/1991 Sb. Svoboda projevu a právo na informace jsou zákonem zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace.
10               Cokoli není tímto zákonem zakázáno, je možno co nejspontánněji využít k aplikaci a šíření myšlenek, úvah a pravd VELKÉHO KROPNY, které jsou uvedeny v následujícím, druhém díle těchto Kapitol svědectví.
11                
KOZÚ je KOZÚ
KOZÚ je KOZÚ všeho a všech
KOZÚ se vrátil
KOZÚ krůpěj po krůpěji
skanul do jednoho z nás
KOZÚ se vtělil v člověka!
HUJÁ KROPNA !
--------------------------------------------------
(c) 1992 - Milota Beneš