úterý 11. června 2013

Hujá Kropna - předmluvaHLAVSA GEGE

Kapitoly

svědectví

o myšlenkách a pravdách

VELKÉHO KROPNY

čili

KROPNA

To vyslovil za nás

pročežHUJÁ KROPNA
 ------------------------------------------------------ Předmluva
  
1                            Každý člověk v něco věří. I ten, kdo nevěří v nic, pokud své tvrzení myslí vážně, věří v to, že nevěří v nic a obvykle je schopen alespoň částečně formulovat, v co věří, že nevěří čili jeho víra tím dostává eliminační metodou konkrétní podobu.
2                            Jedním z hlediskem víry je její naprosto individuální podoba. Náboženství (všechna) chápou víru omezeně jako tu část osobního věření, které je možno jednotícím způsobem formulovat pro větší část lidí. Tento původně extrakt z individuálních věr je pak nabízen jako ucelený komplex k věření těm lidem, kteří si z nejrůznějších důvodů nedokázali vlastní víru nějakým způsobem zformulovat
3                            Všem náboženstvím je přitom společné, že své postuláty víry, jejichž historické doložení pravidelně není jednoznačně proveditelné, případně je doložitelné jen samotnou vírou, vydávají za postuláty zjevené. Jednotlivé odnože a sekty pak vznikají tím, že jednotlivá zjevení a tedy i postuláty jsou vykládány různě protože nedostatečnost jejich doložení tento různý výklad umožňuje. Těmito různými výklady je možno dojít k posouvání výkladu a priority jednotlivých postulátů a v jejich celkovém výkladu docházet k diametrálně odlišným závěrům.
4                            Jak se z dalšího potvrdí, přišel TEN, který přináší nový přístup, nový pohled, novou víru.

            Prvním vtělením božím, jehož se lidstvu dostalo, byl BUDDHA

      Druhým vtělením božím, jehož se lidstvu dostalo, byl JEŽÍŠ

 Třetím vtělením božím, jehož se lidstvu právě dostává, je

KROPNA

5                            Z důvodů, jež se vymykají argumentaci, bude sepsána KNIHA, tedy obdoba Bible, Talmudu, Koránu, Véd či jiných až po naprostém přijetí nové víry po celém světě. Aby však povědomost o této víře nezanikla mezi záplavou čím dál demagogičtějších pseudonáboženství, pseudověr, pseudofilosofií a pseudonázorů, bylo přistoupeno k sepsání těchto Kapitol svědectví. Protože VELKÝ KROPNA daleko méně mluví než myslí, přičemž i jí, pije, spí a i jinak se snaží, jsou tyto kapitoly jen malým a skrovným odrazem jeho moudrosti a pravdivosti.
6                            Co je však nejdůležitější: zatímco všechna ostatní náboženství vyrůstají z hypotetických zjevení, VELKÝ KROPNA (1,94m, 104kg, blond) je zcela konkrétní a občanským průkazem doložitelný zjev.
7                            A co je ještě vážnější a důležitější: Myšlenky a pravdy VELKÉHO KROPNY vznikly jednak díky vzdělání, kterého se mu dostalo, ale stejnou měrou i navzdory vzdělání, kterého se mu dostalo. Jsou tedy úhrnem kladů i záporů naší civilisace, tedy jejím úplným vyjádřením, které spojuje hodnoty názoru, poznání a víry v jeden, konečně úplný celek.
8                            Třetím vtělením – VELKÝM KROPNOU – se teprve uzavírá trojúhelník dokonalosti. Teprve KROPNA je kýžený vrchol!

HUJÁ KROPNA !
--------------------------------------------------
(c) 1992 - Milota Beneš